Incoterms uitgelegd

Incoterms zijn standaard sets van wereldwijde handelsvoorwaarden, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, ontworpen om handelaren, advocaten, transporteurs en verzekeraars te helpen bij het kopen, verkopen en vervoeren van goederen. In wezen bevatten de 11 Incoterms-regels verplichtingen voor handelspartners (bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor transport, in- en uitklaring enz.) en, belangrijker nog, het punt in de reis waar het risico overgaat van de verkoper op de koper.

Deze termijn heeft de maximale verplichting en het risico voor de koper en het minimum voor de verkoper.

De verkoper bereidt de goederen voor op de plaats waar de goederen worden geladen en vanaf dat moment draagt de koper alle kosten en verantwoordelijkheden om de goederen naar de eindbestemming te brengen. Verkoper is niet verplicht tot inlading of inklaring.

De koper laadt de goederen, zorgt voor de inklaring, vervoert ze naar het gewenste land, verzorgt ook de inklaring in dat land en vervoert ze naar de losplaats. De douane-, transport-, verzendings-, laad- en losrechten en hun kosten in beide landen behoren toe aan de koper.

Voor verkopers is FCA de minst risicovolle vorm van transport na Ex Works.

De verkoper levert de goederen af aan de toonder of een andere persoon aangewezen door de koper op de opgegeven plaats van levering. De verkoper is verantwoordelijk voor de levering aan de vermelde haven en de uitvoer van goederen en de verantwoordelijkheid van de verkoper eindigt daar. Het risico gaat over op de koper zodra de goederen in de genoemde haven zijn afgeleverd. De koper draagt vanaf dat moment de kosten en risico’s van laden aan boord tot lossen, inclusief verzekering.

De verkoper brengt de goederen naar de aangegeven verschepingshaven, ruimt de goederen op en levert ze af naast het schip van de koper in de haven en de verantwoordelijkheid van de verkoper eindigt daar.

Vanaf dat moment draagt de koper alle kosten en risico’s van verlies of beschadiging van de goederen en verantwoordelijkheid voor inklaring.

De verkoper levert de goederen aan boord van het door de koper opgegeven schip in de genoemde verschepingshaven. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de koper wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden en vanaf dat moment neemt de koper ook alle kosten van de verzending op zich.

In het FOB-contract is de verkoper dus verplicht om goederen te leveren aan boord van een schip dat door de koper in de betreffende haven is geselecteerd en ook verplicht is om de uitvoerinklaring van goederen te regelen.

De verkoper levert de goederen aan boord op het aangegeven schip en draagt de vrachtkosten naar de genoemde bestemmingshaven. Hoewel de verkoper verantwoordelijk is vanaf de kosten tot de verzending naar de haven van bestemming, gaat het risico over op de koper wanneer de goederen op het schip worden geladen.

Verzending en douane-inklaring in het land van invoer is voor rekening van de koper. De verkoper is niet verantwoordelijk voor verzekering of levering vanaf de haven naar de eindbestemming. Als de koper van de verkoper verlangt dat hij een verzekering dekt, moet de term CIF worden overwogen.

Deze term heeft dezelfde verplichtingen als de CFR-term, behalve dat de verkoper verplicht is om een verzekering voor de goederen af te dekken tegen het risico van verlies of beschadiging tijdens het transport. De verkoper is verplicht om het minimumniveau van verzekering (%110) van de goederen te kopen. De polis moet in dezelfde valuta zijn als het contract.

De verkoper moet ook de vereiste documenten overleggen, waaronder de verzekeringspolis, de factuur en de vrachtbrief. De verantwoordelijkheid van de verkoper eindigt daar wanneer de documenten aan de koper worden afgeleverd.

In CPT maakt de verkoper de goederen klaar voor export en levert deze af aan de drager of de door de verkoper aangewezen persoon op de opgegeven plaats van verzending. De verkoper is verantwoordelijk voor de transportkosten, het exportinklaringsproces en de kosten en vrachtkosten over het afleveren van de goederen op de plaats van bestemming.

Op dat moment gaan het risico en de verplichtingen over de goederen over op de koper. De verkoper is echter niet verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering. Als de koper de verkoper nodig heeft om een verzekering af te sluiten, moet in plaats daarvan de CIP-termijn worden overwogen.

Terwijl de verkoper dezelfde verantwoordelijkheden heeft als CPT, is de verkoper bovendien verplicht om een verzekering af te dekken tegen het risico van verlies of beschadiging van de goederen tijdens het transport.

In de Incoterms 2021-regels is de verkoper nu verantwoordelijk voor het kopen van een hoger verzekeringsdekkingsniveau dan ten minste 110% van de waarde van de goederen zoals beschreven in Clausule A van de Institute Cargo Clauses. Waar de Incoterms 2021 de minimale verhouding was, waren de Institute Cargo Clauses C.

De koper moet er rekening mee houden dat de verkoper volgens de CIP-regels alleen nodig is om de verzekering op het minimumniveau af te sluiten. Ook moet het beleid in dezelfde valuta zijn als het contract.

Dit is de enige term die de verkoper verplicht tot het lossen van de goederen. Hetzelfde als DAP, de verkoper maakt de goederen klaar voor export en heeft alle risico’s en kosten voor het afleveren van de goederen op de aangegeven plaats van bestemming en draagt bovendien het lossen van de goederen op de plaats.

Na het lossen, vanaf dit punt, is de koper verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s inclusief inklaring in het land van bestemming.

DPU vervangt de voormalige Incoterm DAT (Delivered At Terminal).

Verkoper ruimt de goederen op voor export en neemt alle risico’s en kosten voor het afleveren van de goederen op het aangegeven punt van bestemming, maar is niet verantwoordelijk voor het lossen.

Vanaf nu gaat het risico over van verkoper op koper. De koper is verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s van het lossen van de goederen. Verder, zodra de goederen zijn aangekomen in het land van bestemming, moet de importeur de douane-inklaring voltooien, inclusief alle douanerechten en belastingen.

DAP vervangt de vorige Incoterms DAF (Delivered at Frontier), DES (Delivered Ex Ship) en DDU (Delivered Duty Unpayed).

DDP-term verder van DPU, betekent dat de verkoper verantwoordelijk is voor het afleveren van de goederen op de eindbestemming in het land van de koper en dat hij alle kosten betaalt, inclusief invoerrechten en belastingen. De verkoper is alleen niet verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op de eindbestemming.

Deze term legt de maximale verplichtingen op de verkoper en de minimale verplichtingen op de koper. Geen enkel risico of verantwoordelijkheid gaat over op de koper tot de levering van de goederen op de genoemde plaats van bestemming. DDP is dan ook een riskante term voor de verkoper, zowel in termen van importprocedures als vertragingen en onverwachte kosten.

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op